Toepassingsbereik van CMS Benelux producten

Communicatie

GFI Faxmaker – Via Outlook, Web Browser of printer, een gebruiker vertrouwt zijn fax, met of zonder bijlagen, aan de plaatselijke Faxmaker server toe. Hij krijgt een bericht van verzending (Succes of mislukking) in zijn mailbox. GFI Faxmaker stuurt/ontvangt faxen via een fax-modem, of via een FaxOverIP protocol naar telefooncentrale of rechtstreeks via Internet.

GFI Faxmaker Online – Via Outlook, Web Browser of printer, een gebruiker stuurt zijn fax, met of zonder bijlage, rechtstreeks via Internet (niets te installeren). Hij krijgt een bericht van verzending (Succes of mislukking) in zijn mailbox. De kost hangt hier af van het aantal gestuurde en ontvangen fax paginas.

GFI Faxmaker – Via Outlook, Web Browser of printer, een gebruiker vertrouwt zijn fax, met of zonder bijlagen, aan de plaatselijke Faxmaker server toe. Hij krijgt een bericht van verzending (Succes of mislukking) in zijn mailbox. GFI Faxmaker stuurt/ontvangt faxen via een fax-modem, of via een FaxOverIP protocol naar telefooncentrale of rechtstreeks via Internet.

Soms moet U naar het personeel dringende berichten (bv. Brandmelding, Exchange onderbroken, …) sturen. NetSupport Notify publiceert onmiddellijk uw bericht via een Pop-Up op het scherm van de bestemmelingen in het LAN of WAN. Hierdoor zullen ze snel verwittigd worden.

GFI MailEssentials, met zijn Antispam module, ontdekt met een tiental filters de ongewenste e-mails en treft de geprogrammeerde voorbereidingen (quarantaine, delete, ...). Naast de filters laten black- en whitelists toe systematisch bepaalde e-mails te weigeren of aanvaarden. Met zijn eMailSecurity module, scant GFI MailEssentials tevens al de emails op zoek naar virussen en malware, dit dank zij 2 (tot 5) anti-virus.

LogicNow MaxMail is een scanner op de Cloud die, via aangepaste MX Record, uw bestemde e-mails ontvangt et scant. Is er noch spam noch gevaar, stuurt MaxMail het door naar uw eigen IP adres.

GFI MailEssentials, met zijn Antispam module, ontdekt met een tiental filters de ongewenste e-mails en treft de geprogrammeerde voorbereidingen (quarantaine, delete, ...). Naast de filters laten black- en whitelists toe systematisch bepaalde e-mails te weigeren of aanvaarden. Met zijn eMailSecurity module, scant GFI MailEssentials tevens al de emails op zoek naar virussen en malware, dit dank zij 2 (tot 5) anti-virus.

GFI Archiver laat het archiveren van e-mails toe naar een database, bv SQL (Express), op een automatische (te definiëren rules) of manuele (via zijn eigenaar) wijze. Op die manier bewaart de Exchange server zijn volume en performantie. De archieven worden geraadpleegd via Outlook connector of Web Browser.

GFI Archiver laat het archiveren van e-mails toe naar een database, bv SQL (Express), op een automatische (te definiëren rules) of manuele (via zijn eigenaar) wijze. Op die manier bewaart de Exchange server zijn volume en performantie. De archieven worden geraadpleegd via Outlook connector of Web Browser.

Internet beperking

GFI WebMonitor bepaalt het bezoeken van Websites : “altijd” (bv. Professionele Sites), “nooit” (bv. Naaktheid, Drugs, ...), of “af en toe” (bv. Sociale netwerken, …), dit per AD gebruiker of per station. Die soepele toestemming gebeurt per web categorie (Social network), ipv URL (facebook.com).

RMM WebProtection, op de Cloud, bepaalt het bezoeken van Websites : “altijd” (bv. Professionele Sites), “nooit” (bv. Naaktheid, Drugs, ...), of “af en toe” (bv. Sociale netwerken, …), dit per station. De soepele toestemming kan per web categorie (Social network), ipv URL (facebook.com).

GFI WebMonitor bepaalt het bezoeken van Websites : “altijd” (bv. Professionele Sites), “nooit” (bv. Naaktheid, Drugs, ...), of “af en toe” (bv. Sociale netwerken, …), dit per AD gebruiker of per station. Die soepele toestemming gebeurt per web categorie (Social network), ipv URL (facebook.com).

Enkele sites, weinig beveiligd, kunnen Malwares genereren tijdens de bezoeken. Andere sites hebben soms virussen in hun downloadbare bestanden. GFI WebMonitor vermijdt het bezoek van de niet-betrouwbare sites en zorgt voor een scan van elk gedownload bestand op zoek naar virussen.

De WebProtection module van RMM vermijdt de toegang tot de websites beschouwd als gevaarlijk.

Enkele sites, weinig beveiligd, kunnen Malwares genereren tijdens de bezoeken. Andere sites hebben soms virussen in hun downloadbare bestanden. GFI WebMonitor vermijdt het bezoek van de niet-betrouwbare sites en zorgt voor een scan van elk gedownload bestand op zoek naar virussen.

Support Team

Met NetSupport ServiceDesk kunnen gebruikers vragen, problemen of wensen via Web Browser of email opstellen. Hun redactie, op de ServiceDesk website opgeslagen, wordt door de Helpdesk team geraadpleegd en zo snel mogelijk opgelost of beantwoord. De gebruiker wordt per email verwittigd.

NetSupport Manager laat op een eenvoudige, performante en veilige wijze toe een PC op het Lan/Wan op afstand te controleren, zelfs wanneer het uitgeschakeld is. Is een gebruiker bezig op die PC dan kan hij eventueel de toegang van de controller weigeren. Naast de controle zorgt NetSupport Manager ook voor een inventaris, een overdracht van bestanden, een publicatie van zijn eigen scherm, een reboot, login, enz…

RMM Remote Control is een module waarmee de controller, via de Cloud, controle van een agent kan nemen. Hiervoor communiceert de agent de ID code en wachtwoord aan de controller.

Beheer IT park

NetSupport DNA – Inventaris specialist, DNA integreert in SQL de Hard- en Software van de LAN/WAN PCs op een verstandige manier. Voorbeeld : enerzijds geeft hij de inventaris van de Executables programmas (Excel.exe, Winword.exe,… met de versie), anderzijds van de volledige toepassingen (Office 2013).

GFI Languard zorgt voor de installatie van Patches op de LAN/WAN computers. Naargelang hun belang of veiligheid zullen de patches automatisch of op aanvraag van de beheerder geïnstalleerd worden. GFI Languard zorgt voor de installatie van talrijke patches (Microsoft, Adobe, Mozilla, …)

De module RMM Patch Management zorgt voor de patch installatie op een automatische manier of op aanvraag. De RMM agent op het station krijgt uit de Cloud de instructies bepaald door de beheerder via de RMM console. Hij zorgt voor talrijke software (Microsoft, Mozilla, Adobe, …).

De agent RMM Monitoring voert een reeks onderzoeken uit op de stations. De uit te voeren job komt van de Cloud en werd bepaald door de RMM beheerder. Zijn sommige examen uitslagen verwarrend, dan stuurt RMM een waarschuwing naar de beheerder.

GFI EventsManager bezit een Active Monitoring module die op verschillende (Windows, Linux, Mac) stations een uitgebreide aantal testen kan voorleggen. De uitslagen worden in de database opgeslagen en, indien verwarrend, naar de beheerder overgedragen.

NetSupport DNA bezit een reeks Monitoring testen enerzijds voor stations, anderzijds voor de servers van het LAN/WAN. De beheerder vindt de uitslagen van de testen op de DNA console.

GFI Eventsmanager, vanuit een centraal station, onderzoekt de EventLogs van de cruciale stations : file servers, Mail Server, SQL, Web server, enz …. Wanneer sommige kritieke gebeurtenissen gevonden worden (analyse van Event type, source, level, …) wordt de beheerder rechtstreeks verwittigd.

IASO Backup schrijft uw bestanden / folders / Exchange / SQL /System State over op een gecodeerde manier naar uw veilige Data Center of naar de Cloud. De dagelijkse backup is kort want differentiaal. Elke opgeslagen gegeven is gecodeerd aan de hand van een sleutel bepaald bij de initialisatie (niet te vergeten !). Mogelijke restore van de laatste of vorige versie van bestanden.

Altaro is een lokale backupsoftware, eenvoudig en efficiënt, onder meer gespecialiseerd voor VM-Ware. Heel goedkoop.

GFI Languard zorgt voor de installatie van Patches op de LAN/WAN computers. Naargelang hun belang of veiligheid zullen de patches automatisch of op aanvraag van de beheerder geïnstalleerd worden. GFI Languard zorgt voor de installatie van talrijke patches (Microsoft, Adobe, Mozilla, …)

GFI EventsManager bezit een Active Monitoring module die op verschillende (Windows, Linux, Mac) stations een uitgebreide aantal testen kan voorleggen. De uitslagen worden in de database opgeslagen en, indien verwarrend, naar de beheerder overgedragen.

IT Security

GFI Languard heeft als belangrijke functie de studie van de kwetsbaarheid van de Windows, Linux en Mac computers in het netwerk. Indien kwetsbaar, Languard begint met een notificatie naar de beheerder en stelt eventueel een herstelling voor. Bv. : Activatie van de Windows Firewall.

De Antivirus module van RMM houdt, vanuit de Cloud, elke PC scherp in ‘t oog met de BitDefender technologie. Het toezicht hangt van de type machine af, bv. Server of Desktop of Laptop.

GFI MailEssentials eMailSecurity onderzoekt de binnenkomende e-mails en verzekert zich dat de emails noch virus, noch malware bevatten, alvorens ze verder naar de mail server te sturen. De scan wordt per default door 2 antivirus-engines (VIPRE, BitDefender) uitgevoerd. Optionele Kaspersky, Avira, McAfee zijn beschikbaar voor een optimale onderzoek.

De sleutel USB SafeToGo van Cardwave is geruststellend omdat zijn gecodeerde inhoud is niet bereikbaar indien men het (complexe) wachtwoord niet weet. Ideaal apparatuur voor confidentiele gegevens op een volume van 4 tot 64Gb. SafeToGo draait op Windows, Mac OS en Linux stations.

De Datalocker externe schijf beveiligt hoge capaciteiten (HD 512GB tot 2TB, SSD 128GB tot 960GB) met eventueel dubbele code. De toegang tot de inhoud eist een wachtwoord te typen op de tactiele tabel van de Datalocker. Optioneel eist Datalocker ook een magnetische card.

De vlucht van professionele gegevens gebeurt vaak met afneembare geheugens zoals USB steutels, Smartphones, cameras …. te connecteren op de PC. GFI EndPointSecurity kan dit vermijden door een controle van de randapparatuur naargelang de identiteit van de aangemelde gebruiker.

Via Internet, mobiele agenten nemen connectie tot servers met een Login en een wachtwoord. In die context is het gebruik van een « dynamisch » wachtwoord een veilige keuze. Op SMS aanvraag van de agent, stuurt de server April Dynapass, verbonden aan de domain controller, een wachtwoord naar zijn GSM.

Ex : BrandAlert, Vervuiling, … Het is soms dringend berichten te sturen naar het personeel met de zekerheid dat ze er snel kennis nemen. NetSupport Notify laat dit toe door onmiddellijk de berichten via een Pop-Up te publiceren op hun schermen in het LAN/WAN. Hierdoor zullen ze rechtstreeks op de hoogte zijn.

GFI MailEssentials eMailSecurity onderzoekt de binnenkomende e-mails en verzekert zich dat de emails noch virus, noch malware bevatten, alvorens ze verder naar de mail server te sturen. De scan wordt per default door 2 antivirus-engines (VIPRE, BitDefender) uitgevoerd. Optionele Kaspersky, Avira, McAfee zijn beschikbaar voor een optimale onderzoek.

GFI Languard heeft als belangrijke functie de studie van de kwetsbaarheid van de Windows, Linux en Mac computers in het netwerk. Indien kwetsbaar, Languard begint met een notificatie naar de beheerder en stelt eventueel een herstelling voor. Bv. : Activatie van de Windows Firewall.

Onderwijs

NetSupport School

NetSupport Assist

NetSupport school for Tablets

Commerciële vragen ? Offertes ? Technische vragen ? Aarzel niet ons te contacteren !