GFI LanGuard

Patchbeheer: Repareer kwetsbaarheden vóór een aanval

Patchbeheer is van essentieel belang voor uw bedrijf. Inbreuk op de netwerkbeveiliging wordt meestal veroorzaakt door ontbrekende netwerkpatches. GFI LanGuard scant en detecteert kwetsbaarheden voordat hier misbruik van kan worden gemaakt en zorgt dat er minder tijd nodig is om de machines in uw netwerk van patches te voorzien. GFI LanGuard patcht besturingssystemen en toepassingen van Microsoft ®, Mac® OS X®, Linux® en meer dan 50 besturingssystemen en toepassingen van derden, en implementeert zowel beveiligingspatches als andersoortige patches.Beoordeling van kwetsbaarheden: Ontdek tijdig veiligheidsbedreigingen

Meer dan 50.000 kwetsbaarhedenbeoordelingen worden uitgevoerd in het gehele netwerk, inclusief virtuele omgevingen. GFI LanGuard scant uw besturingssystemen, virtuele omgevingen en geïnstalleerde toepassingen met behulp van databases die worden gebruikt voor controle op kwetsbaarheden, zoals OVAL en SANS Top 20. GFI LanGuard stelt u in staat de status van uw netwerkbeveiliging te analyseren, de risico's voor het netwerk te identificeren, de mate waarin het netwerk wordt blootgesteld vast te stellen, en te bepalen hoe actie moet worden ondernomen voordat het netwerk besmet raakt.
Netwerkcontrole: Analyseer uw netwerk centraal

GFI LanGuard biedt een gedetailleerde analyse van de status van uw netwerk. Met inbegrip van toepassingen of standaardconfiguraties die een beveiligingsrisico vormen. Met GFI LanGuard krijgt u een compleet overzicht van de geïnstalleerde toepassingen, de hardware in uw netwerk, mobiele apparaten die verbinding maken met de Exchange-servers, de status van beveiligingstoepassingen (antivirus, antispam, firewalls, etc.), welke poorten open zijn, en eventuele bestaande shares en diensten die op uw computers worden uitgevoerd.


Meer voordelen

Naleving van voorschriften

Veranderingsmanagement

Inventarisatie van activa

Lagere totale eigendomskosten

Om u te helpen een veilig netwerk te onderhouden dat aan de voorschriften voldoet, biedt GFI LanGuard een compleet kwetsbaarhedenbeheer voor uw systemen en mobiele apparaten, in combinatie met uitgebreide rapportage.

De beste manier om uw netwerk op lange termijn te beschermen is door precies te weten welke veranderingen van invloed zijn op uw netwerk en waarom.

Omwille van extra veiligheid stelt GFI LanGuard u in staat om van elk apparaat in uw netwerk een inventaris bij te houden, waaronder tablets en smartphones die verbinding maken met de Exchange-servers.

Réduisez le coût total de possession (TCO) en centralisant l'analyse des vulnérabilités, la gestion des correctifs et l'audit réseau.