GFI EventsManager

Luister naar uw gegevens met GFI EventsManager

Beheer event logboekgegevens voor systeembetrouwbaarheid, beveiliging, beschikbaarheid en naleving

Analyse van loggegevens voor SIEM

Een goede beveiligingsstrategie omvat bewaking van eventlogs in real-time om tijdig kritieke beveiligingsincidenten te kunnen signaleren, evenals periodieke analyses van veiligheidsrelevante logs. Dit stelt u in staat om verdachte activiteiten te signaleren en snel te reageren. Bewaak veiligheidsrelevante beleidsregels, mechanismen (bijv. authenticatie, autorisatie, etc.), activiteit (bijv. geprivilegieerde gebruikersactiviteit) en toepassingen (bijv. IDS, IPS, firewall, etc.) in real-time.
Complete bewaking en volledig beheer van IT-infrastructuur

Een onvoorziene uitval van systemen kan een kleine ergernis zijn maar ook een enorme catastrofe. Bewaak de beschikbaarheid, de prestatie en het gebruik van uw IT-middelen – alles van netwerkapparaten, werkstations en servers tot toepassingen, bedrijfsprocessen, infrastructuurdiensten en netwerkprotocollen.
Consolidatie van loggegevens voor naleving van voorschriften

De meeste normen en voorschriften op het gebied van gegevensbeveiliging schrijven voor dat alle relevante loggegevens dusdanig worden beheerd, verzameld, geconsolideerd en veilig opgeslagen dat bedrijven hun verantwoordelijkheid kunnen aantonen voor de activiteiten die op hun werkplek plaatsvinden. GFI EventsManager biedt consolidatie van loggegevens in drie lagen die toegankelijk is via "two factor"-authenticatie, functies voor forensisch onderzoek en nalevingsrapportage..Meer voordelen

Bouw aan vertrouwen

Verhoog de productiviteit

Vereenvoudig naleving van voorschriften

Verminder uitval van uw systemen

Vergroot de beveiliging en netwerkbescherming door via analyse van geregistreerde gegevens veiligheidsincidenten te bewaken, te detecteren en te analyseren.

Verlaag de kosten en vergroot de productiviteit van uw IT-afdeling door uw IT-beheer te automatiseren.

Vereenvoudig naleving van SOX, PCI, DSS, HIPAA, FISMA en andere wetten.

Met actieve bewaking van netwerken en servers en bewaking van eventlogs kunnen detectie, onderzoek en herstel van incidenten worden geautomatiseerd.